DTP / Reklama / Marketing

Poradenský servis v oblasti reklamy, PR a marketingu

Nabízíme a zajistíme:
  • Analýzu Vašich marketingových aktivit
  • Uvedení výrobku na trh
  • Posílení pozice výrobku na trhu
  • Cílené a promyšlené reklamní kampaně s využitím všech dostupných marketingových nástrojů
  • Měření dopadu a úspěšnosti kampaní a použitých mkt. nástrojů
  • Nastavení marketingových cílů s ohledem na strategické cíle firmy
  • Měření a vyhodnocení dosažených výsledků

Při vyhodnocení marketingové kampaně klademe důraz zejména na zpětnou vazbu z vnitřního a vnějšího prostředí firmy.